Heta arbeten

Beskrivning av kurs
 Alla som yrkesmässigt utför, utfärdar tillstånd för, eller som agerar brandvakt vid brandfarliga heta arbeten ska ha ett giltigt certifikat. Med heta arbeten menas arbete med verktyg eller maskin som alstrar värme eller gnistor – och som därmed kan orsaka brand. Exempel på typiska heta arbeten är. svetsning, lödning eller kapning med rondell.

Vid utbildningen får kursdeltagaren kunskaper om de olika brandriskerna vid Heta arbeten, hur man kan förebygga brand och hur regelverket skall tillämpas. Utbildningsmaterialet är framtaget av Brandskyddsföreningen och efter avslutad kurs med godkänt resultat så utfärdas ett certifikat som är giltigt i fem år.
 
Teori: Valfri Tholmarks depå
Praktik: Ja
Intyg: Efter godkänt prov skickar tholmarks utbildningsbevis till kursdeltagaren.
Förkunskaper/grundläggande krav: Förkunskaper: God förståelse i svenska språket.

Tyvärr inga kommande utbildningstillfällen

Sök lediga utbildningar i kalendervy