Härdplast

Beskrivning av kurs
Vår härdplastutbildning ger dig rätt kunskap för att förhindra och minimera riskerna med att arbeta med kemiska produkter. Med  möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 
Allmänn Härdplast – Vad säger lagen?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2014: 43) ska alla som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter ha utbildning om riskerna som detta medför och hur dessa förhindras.
 
Teori: Webben
Praktik: Krävs ej
Intyg: Efter godkänt prov skickar Tholmarks/Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt och plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.

Tyvärr inga kommande utbildningstillfällen

Boka Webbutbildning här! Sök lediga utbildningar i kalendervy