Säkra lyft för lastkopplare

Beskrivning av kurs
Ska du använda en lyftanordning ska du vara väl förtrogen med arbetet och ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. I utbildningen lär du dig koppla och använda lyftredskap effektivt och utan att säkerheten sätts på spel.
 
Säkra lyft – Vad säger lagen?
Enligt lagen krävs att den som kör/använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska samt praktiska kunskaper. Detta får föraren i utbildningskonceptet. Utöver utbildningsbeviset så behövs ett körtillstånd på varje arbetsplats som föraren ska köra. Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Vidare beskriver 24-25 § att: ”Om en operatör av en anordning för lyft av fritt hängande last inte har fullgod sikt över hela lyftområdet, antingen direkt eller med hjälputrustning, skall en person med kompetens för uppgiften stå i direktkontakt med operatören och vägleda denne. Arbetet skall organiseras så att lasten inte kan röra sig på ett farligt sätt. Den som gör fast eller lossar en last för hand skall kunna göra det på ett säkert sätt genom att ha kontroll över lyftanordningen eller stå i direkt kontakt med den som manövrerar lyftanordningen.”
 
Teori: Valfri Tholmarks depå, alternativt via Webben
Praktik: Tillval
Intyg: Efter godkänt prov inom säkra lyft skickar Tholmarks/Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt och plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.

Tyvärr inga kommande utbildningstillfällen

Boka Webbutbildning här! Sök lediga utbildningar i kalendervy