Ställningsutbildning 2-9 meter

Beskrivning av kurs
Om du bygger, river eller väsentligt förändrar en byggnadsställning ska du ha genomgått utbildning och ha dokumentation som styrker detta. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.
 
Allmän Ställningsutbildning 2-9 meter – Vad säger lagen?
Enligt lagen ska den som bygger, förändrar eller river en ställning behöver utbildning, Särskild information om man bygger upp till 2m, Allmän utbildning om man bygger mellan 2-9 meter eller Särskild utbildning om man bygger över 9 meter. Utbildningen är för de som bygger ställning mellan 2-9 meter.

Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning och skall ha minst den teoretiska utbildningsnivån de som utför arbetet har.

De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras och de särskilda risker detta kan medföra, enligt något av nedan angivna alternativ: Särskild information (9 meter).

Teori: Webben
Praktik: Tillval
Intyg: Efter godkänt prov skickar Tholmarks/Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt och plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.

Tyvärr inga kommande utbildningstillfällen

Boka Webbutbildning här! Sök lediga utbildningar i kalendervy