Liftutbildning Grund

Beskrivning av kurs
För att köra lift krävs att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Du skall även ha ett skriftligt tillstånd av den som är ansvarig på arbetsplatsen. Enligt lagen krävs att den som kör/använder lift har dokumenterade teoretiska samt praktiska kunskaper. Utöver utbildningsbeviset så behövs ett körtillstånd på varje arbetsplats som föraren ska köra.
 
Liftutbildning – Vad säger lagen?
Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Liftutbildning för operatör (förare).
 
Teori: Hos Tholmarks Uthyrning, alternativt via Webben.
Praktik: Hos Tholmarks Uthyrning
Intyg: Efter godkänt prov skickar Tholmarks utbildningsbevis till kursdeltagarna.
Intygens giltighetstid: Certifikatens giltighetstid är 5år från det datum då certifikatet togs.
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

Tyvärr inga kommande utbildningstillfällen

Boka Webbutbildning här! Sök lediga utbildningar i kalendervy